นายอำเภอประจันตคาม เปิดโครงการรณรงค์รักษ์แม่น้ำปราจีนบุรี กิจกรรมรักษ์ป่าต้นน้ำคลองประจันตคาม ” สองนคร สองบุรี ” ที่ ป่าชุมชนโคกตาพยุง

Spread the love

เมื่อวันที่13ก.ค.61เวลา09.00น. นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล นายอำเภอประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์รักษ์แม่น้ำปราจีนบุรี กิจกรรมรักษ์ป่าต้นน้ำคลองประจันตคาม”สองนคร สองบุรี” ที่ ป่าชุมชนโคกตาพยุง บ้านชัยคลี แก่งวังไฮ หมู่11ต.หนองแก้วอ.ประจันตคามจ.ปราจีนบุรี

โดยมี ทสจ.ปราจีนบุรี ทสม.ปจ. จาก7อำเภอ ผู้แทนหน่วยงานและข้าราชการจากหลายส่วนราชการ พระสงฆ์ อาจารย์ ครู นักเรียน ปราชญ์ชาวบ้านชุมชน นักวิชาการ กลุ่มอนุรักษ์ฯ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้นำฝ่ายท้องถิ่น ฝ่ายท้องที่ จากหลายตำบล กลุ่มศิลปินวงดนตรีเพื่อชีวิต ดารานักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ชาวตำบลหนองแก้วและตำบลใกล้เคียง ประชาชนจิตอาสาฯเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ทำบุญกลางป่า ฟังการเสวนา ชมนิทรรศการ… ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

** เครดิตภาพจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม..ทีมข่าว ทสม.จิตอาสาฯ อ.ประจันตคาม ** กิตติพนธ์ ช่างกล รายงาน.