มุกดาหาร พบผู้เสียชีวิตโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 1 รายเป็นรายแรกของจังหวัด

Spread the love

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 61 เวลา 14.30 น. นายปานทอง  สระคูพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์บัญชา ผลานุวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร ตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และตัวแทนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหารร่วมกันแถลงข่าวหลังพบผู้เสียชีวิตโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว จำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร   ที่ชั้น 2 ห้องดอกช้างน้าว ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร

นายปานทอง  สระคูพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า  ได้รับรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร จากการรายงานการสอบสวนโรคของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหร พบผู้เสียชีวิตรายนี้เป็นชาย อายุ 26 ปี บ้านเลขที่ 90 หมู่ 6  ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยก่อนเข้าโรงพยาบาลมีประวัติถูกสุนัขกัด 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2560 เป็นลูกสุนัขไม่มีเจ้าของอายุ 2-3 เดือน กัดที่บริเวณหลังมือซ้ายมีเลือดออก ไม่ได้ล้างแผล และไม่ได้ไปหาหมอเพื่อฉีดยา ครั้งที่ 2  เมื่อเดือนมกราคม 2561 ถูกสุนัขในหมู่บ้านกัดที่น่องซ้ายมีเลือดออก ไม่ได้ล้างแผล และไม่ได้ฉีดวัคซีนเช่นกัน เริ่มป่วยวันที่ 26 มิ.ย. 61 ด้วยอาการไข้สูงอาการเหนื่อยหงุดหงิด หายใจลำบาก กลัวแสง เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลคำชะอี ในวันที่ 29 มิ.ย 61 และถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลมุกดาหาร เสียชีวิตในวันที่ 10 ก.ค 61  จากการสอบสวนโรคผลการวินิจฉัยด้วยอาการของผู้ป่วยคือ ไข้สูง กลัวน้ำ กลัวแสง น้ำลายฟูมปาก ซักเกร็ง และผลการตรวจยืนยันพบเชื้อพิษสุนักบ้าในน้ำลาย และปัสสาวะ สาเหตุการเกิดโรค เกิดจากการถูกสุนัขกัด ไม่ได้ล้างแผล ไม่ได้ฉีดวัคซีน ระยะฟักตัวของเชื้อรวม 198 วัน ค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรคเพิ่มเติม เป็นผู้สัมผัสทั้งหมด 113 คน ฉีดวัคซีนครบทุกราย

ด้านการควบคุมโรคในสัตว์ พบว่า ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในสุนัข แมว ในพื้นที่ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 10-11 ก.ค. 61 จำนวน 1,114 ตัว ฉีดวัคซีนได้ 932 ตัว ในโคและกระบือ จำนวน 929 ตัว ฉีดวัคซีนได้ 248 ตัว ส่วนที่เหลือจะเร่งรัดดำเนินการฉีดวัคซีนให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน ในปี พ.ศ 2561 จังหวัดมุกดาหาร มีสัตว์ตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า โค จำนวน 1 ตัว สุนัข จำนวน 23 ตัว และมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1 ราย ซึ่งเป็นรายแรกของจังหวัดมุกดาหาร

** ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร / รายงานจากมุกดาหาร