ศูนย์โอทอปหัวหิน เปิด “หนูจวบ Farm Outlet” คัดสรรสินค้าเกษตรคุณภาพสู่มือลูกค้า

Spread the love

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 13 กรกฎาคม 61  ที่ศูนย์โอทอปประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน)  อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ เป็นประธานเปิดงานศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน ( หนูจวบ Farm Outlet) ศูนย์ OTOP บ้านพ่อ

โดยมี นายอาณัติ วิเศษรจนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประสพชัย พูลเกิด พาณิชย์จังหวัดประจวบฯ นายตติย อัครวานิชตระกูล ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดประจวบฯ นาวาอากาศเอก อดิศักดิ์ ศรีสารากร รองผู้บังคับการกองบิน 5  พ.ต.อ.ธนากร วงศ์สิริลักษณ์ ผกก.สภ.หัวหิน นายสุวิทย์ เหรียญรุ่งเรือง ประธานชมรมผู้บริหารสนามกอล์ฟเพชรบุรี/ประจวบฯ นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากให้การต้อนรับ

นายธีรพันธ์ นันทกิจ กล่าวว่าตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนซึ่งกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน จ.ประจวบฯ เพิ่มอีก 1 แห่ง นับว่าเป็นความโชคดีของเกษตรกรที่มีหน่วยงานภาครัฐลงมาดูแลให้การสนับสนุนส่งเสริม จัดหาตลาดรองรับผลผลิต เพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพ

ด้านนายประสพชัย พูลเกิด กล่าวว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันต้องเผชิญกับความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจในประเทศ ส่งผลให้เกษตรกร ควรมองหาโอกาสและศึกษาหาลู่ทางตลาดใหม่ๆในการทำธุรกิจ เพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น ดังนั้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เห็นความสำคัญดังกล่าว

จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ศูนย์ OTOP บ้านพ่อ” ขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเชิญชวนผู้บริโภคให้มาใช้บริการศูนย์ Farm Outlet มากยิ่งขึ้น สอดรับกับพฤติกรรม และความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้เกษตรกร เพิ่มมูลค่าผลผลิต สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชน

** ทีมข่าว นาจานิวส์ หัวหิน รายงาน