โครงการหลวงวาวี ร่วมชาวบ้านผาแดงลีซอ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ   

Spread the love

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.2561นายอาค่อง แลเชอ ผู้นำหมู่บ้านผาแดงลีซอ บริวารบ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ได้ระดมชาวบ้านผาแดงลีซอ จำนวน 40 คน ลงพื้นที่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา บริเวณบ้านผาแดงลีซอ ไปยังบ้านใหม่พัฒนา ระยะทาง 4.5 กม. และร่วมกันพัฒนาถนนบ้านห้วยกล้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร

โดยมีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงจากโครงการหลวงวาวี ประกอบด้วย น.ส.รุจิรา ตะติ น.ส.จารุพรรณ เพชรกาฬ น.ส.มณฑกาญจน์ สีกากี และ น.ส.ธัญภรณ์ ปั้นโต พร้อมด้วย นายภาณุพงศ์ ดวงมะโน ตัวแทนครู กศน.แม่สรวย ร่วมด้วย ซึ่งการปลูกป่าเป็นโครงการปลูกต่อเนื่องทุกปี โดยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมกล้าไม้จากหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สรวย โครงการทั้งหมดเป็นโครงการพัฒนาบนพื้นที่สูง เพื่อพลิกผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทรัพยากรธรรมชาติ

** สุวิมล หกเมฆ รายงาน