อาชีวะอุบลฯ ต้อนรับศิลปินประติมากรรมเทียนนานาชาติ เนื่องในประเพณีแห่เทียนพรรษาเมืองดอกบัว ลงพื้นที่เตรียมพร้อมรังสรรค์ผลงานประติมากรรมปีนี้

Spread the love

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ต้อนรับศิลปินประติมากรรมเทียนนานาชาติ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมศรีพรหมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยมีนายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายนวรัตน์ แถวกระต่าย นางสาวศุภิกา เศวตนัย ผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคณะครู นักเรียน นักศึกษาร่วมให้การต้อนรับคณะศิลปินประติมากรรมเทียนนานาชาติ ประกอบด้วย นายภูวดล ศรีแก้ว ศิลปินอิสระจากภาคเหนือ และนายอังริ  ผุยพรหม ศิลปินอิสระ ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ศิษย์เก่าสาขาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และ Yong Chong Ming  ศิลปินชาวมาเลเซียเดินทางเข้าร่วมงานประติมากรรมเทียนนานาชาติสู่ปีที่ 3 โดยยังเหลือศิลปินอีก 1 ประเทศที่อยู่ในระหว่างการเดินทาง คือประเทศเวียดนาม  Le Trong Nghia ซึ่งพรุ่งนี้มีกำหนดเดินทางถึงจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเป็นทางการ

สำหรับกิจกรรมในวันนี้นอกจากจะเป็นการต้อนรับศิลปินประติมากรรมเทียนนานาชาติแล้ว ทุกฝ่ายยังร่วมหารือแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกันก่อนการทำงาน ทำความรู้จักทีมงานผู้ประสานงาน ครู และนักเรียน นักศึกษา ผู้ช่วยศิลปินจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  ก่อนเริ่มลงมือปฏิบัติงานแกะสลักประติมากรรมเทียน ในวันที่  15-23 กรกฎาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี และพร้อมอวดโฉมความงดงามให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเมืองอุบลฯในปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2561

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการสาธิตการจัดทำศิลปะผ้าบาติก โดยผู้เข้าชมงานสามารถร่วมฝึกทำและเรียนรู้การเพ้นท์ผ้าบาติกด้วยลวดลายศิลปะต่างๆบนผืนผ้าจากร้านชัยบาติก จ.ภูเก็ต  ในระหว่างวันที่ 15 – 28 กรกฎาคม 2561 อีกด้วย จึงขอเชิญผู้ที่สนใจและนักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ เนื่องในประเพณีแห่เทียนพรรษาเมืองอุบลฯ ประจำปี 2561  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติให้คงอยู่สืบไป

** ข้อมูล/ข่าว ปชส.อาชีวะอุบลฯ  / ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน