ผู้ว่าฯ สระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจโครงการจัดอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองว่าเด็กได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ และเพียงพอ

แชร์ข่าวนี้

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ออกตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพดี มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีปริมาณเหมาะสมเพียงพอ รวมทั้งการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงเป็ดไก่ ฯลฯ สำหรับเสริมเป็นอาหารกลางวันและการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนวัดพวงนิมิต ต.เขาสามสิบ และโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โดยมีนายสุพจน์ เมฆประดับ นายอำเภอเขาฉกรรจ์ และผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูให้การต้อนรับ

นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า จากกระแสข่าวเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันเด็กที่ไม่ถูกหลักอนามัยและไม่เพียงพอนั้น จังหวัดสระแก้วมีความห่วงใยเรื่องการจัดอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วจึงได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน จากการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนในวันนี้ พบว่ามีการจัดการเรื่องอาหารได้เรียบร้อยดี สะอาด มีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักโภชนาการและหลักเกณฑ์ที่ต้องการ และดำเนินการตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกผักสวนครัวปลอดสาร เพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง เพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวันด้วย  โอกาสนี้ขอชื่นชมผู้บริหาร และคณะครูที่มีแนวคิดการบริหารจัดการที่ดี นอกจากเด็ก ๆ จะได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดสารแล้ว ยังได้ต่อยอดปลูกฝังให้เด็ก ๆ ได้รู้จักนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งหลังจากนี้จะออกสุ่มตรวจโรงเรียนอื่น ๆ ในพื้นที่

นายปราโมทย์  อัมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ กล่าวว่า  สำหรับโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.จังหวัดสระแก้ว ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรม ขับเคลื่อน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม โดยมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกพืชผัก ผลไม้ เลี้ยงสัตว์ อาทิ ไก่ไข่ เป็ดดำ วัว หมู จัดทำโครงการอาหารกลางวันนักเรียน จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน อีกด้วย//ดุลยศักดิ์  ไชยรัตน์/ข่าว

ดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 กล่าวว่า ซึ่งเป็นการดูในภาพหลังจากมีข่าวว่าเด็กนักเรียนรับสารอาหารไม่ครบ 5 หมู่ ซึ่งได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนทุกแห่งยังไม่พบว่าโรงเรียนใดที่ทุจริตโครงการอาหารกลางวันแต่อย่างใด

** สมศักดิ์ สารการ รายงาน