หัวหิน”  แห่บริจาคเลือดแน่นในวันผู้บริจาคโลหิตโลก

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 14 มิ.ย.2561 ที่สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นางปวีณ์ริศา เกิดสม รองนายกเหล่ากาชาด จ.ประจวบฯ นางปาริชาติ ธรรมรพีภัทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน นางไพลิน กองพันธ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินร่วมตัดริบบิ้นเปิดงาน “วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day 2018)” มี นายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอำเภอหัวหิน นางวรรณา โชคสุชาติ ประธานสภาวัฒนธรรม อ.หัวหิน นางวาสนา ราอี นายกสโมสรโรตารีหัวหิน น้องหลิน น.ส.เมืองเพชร เดือนศักดิ์ มิสแกรนด์ประจวบฯปี 2561 แขกผู้มีเกียรติและประชาชนจำนวนมากร่วมบริจาคโลหิตให้การต้อนรับ

วันผู้บริจาคโลหิตโลก(World Blood Donor Day) ตรงกับวันที่ 14 มิถุนายนเป็นวันที่ระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอครั้งแรก เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก องค์การอนามัยโลก (WHO),สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC), สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ (FIODS) และสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ (ISBT) เชิญชวนให้สภากาชาดทั่วโลกจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและขอบคุณผู้บริจาคโลหิตจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2547  เป็นปีที่ 14 แล้ว

นางปาริชาติ กล่าวว่าปีนี้ได้จัดกิจกรรมภายใต้สโลแกน “ Be there for someone Give blood,Share life” (ทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิตให้ชีวิต) เพื่อรณรงค์ให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของการให้โลหิตโดยเปิดรับบริจาคโลหิต รับบริจาคอวัยวะและดวงตา โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตครั้งนี้จำนวนมากจากหลายหน่วยงานทั้งตำรวจ ทหาร นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์หัวหิน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาลหัวหิน ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อ.หัวหิน และประชาชนผู้ใจบุญกว่า 200 คน ได้ปริมาณโลหิตในครั้งนี้ราว 90,000 ซีซี. ซึ่งจะได้นำโลหิตสำรองให้เพียงพอสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศต่อไป

** ทีมข่าว นาจานิวส์ หัวหิน รายงาน