อำเภอกุยบุรี จัดโครงการปลูกป่าตามรอยพ่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ( มีคลิป )

แชร์ข่าวนี้

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอกุยบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ปลูกป่าตามรอยพ่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในชุมชน ณ พื้นที่สาธารณะหมู่ 9 บ้านเขาราง ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายจุล รวดเร็ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 เป็นผู้กล่าวรายงาน มีคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนกลาง และชาวบ้านรวมกว่า 100 คนเข้าร่วม

โดยหลังจากประธานได้กล่าวเปิดโครงการแล้ว จึงได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 300 ต้น ในพื้นที่สาธารณะของบ้านเขารางดังกล่าว

ด้าน นายจุล รวดเร็ว ประธานคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ระดับอำเภอกุยบุรี กล่าวว่า เครือข่าย ทสม. อำเภอกุยบุรี ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ตำบลสามกระทาย ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย บริษัทอึ้งง่วนไต๋ อีซูซุเซลส์จำกัด สาขาประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการปลูกป่าตามรอยพ่อ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ตำบลสามกระทาย ภายใต้กิจกรรมการขับเคลื่อน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภาคประชารัฐ ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2561

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรป่า ปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความสามัคคีให้เกิดกับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่

** พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา รายงาน