สปก.ประจวบฯ สำรวจพื้นที่เตรียมปลูกแฝก2หมื่นต้นสานต่อปณิธานพ่อหลวง ร.9 ( มีคลิป )

แชร์ข่าวนี้

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 14 มิ.ย.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบฯ พร้อมด้วยนายนิพล พรหมนิมิตร นิติกรชำนาญการ รักษาการ ผอ.กลุ่มกฎหมาย สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบฯ(ส.ป.ก.)  เดินทางลงพื้นที่สำรวจพื้นที่สำหรับปลูกกล้าแฝกจำนวน 20000 ต้น บริเวณโครงการก่อสร้างฝายซึ่งสร้างเสร็จใหม่ ในหมู่บ้านย่านซื่อ หมู่ 12 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยโครงการดังกล่าว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบฯ(ส.ป.ก.) จะได้ร่วมกับนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียง ผู้นำหมู่บ้าน ผู้บริหารท้องที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นในวันที่ 28 มิ.ย.61 ที่จะถึงนี้

ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดินและน้ำ และป้องกันการพังทลายของหน้าดินบริเวณจุดที่มีการก่อสร้างฝาย แถมยังเป็นการปลูกฟังเยาวชนให้มีความรู้ทราบถึงคุณประโยชน์จากการปลูกหญ้าแฝก เป็นการสานต่อพระราชปณิธานของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 อีกทางหนึ่ง โดยฝายแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำ ชลอการไหลของน้ำ ไม่ให้ไหลลงสู่เขื่อนและพื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็ว ให้ชาวบ้านในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำได้มีน้ำไว้ใช้สอยเพื่อการอุปโภค-บริโภค และสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่อีกด้วย

นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบฯ เปิดเผยว่า ในปี พ.ศ.2561 ส.ป.ก.ประจวบได้รับงบประมาณจำนวน 5 ล้านบาท เพื่อนำมาจัดทำโครงการก่อสร้างฝาย จำนวน 3 ฝาย ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกร การใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการพัฒนาภาคการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน สืบเนื่องจากบริเวณนี้เป็นพื้นที่มีความลาดชัน หากมีฝนตก หรือมีน้ำไหลมาจากบนภูเขา ก็จะไหลลงด้านล่างสู่อ่างเก็บน้ำทั้งหมด ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ ซึ่งการสร้างฝายในครั้งนี้เพื่อประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านในพื้นที่ จึงอยากฝากถึงพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ให้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ทะนุถนอมฝายแห่งนี้ไว้ใช้ประโยชน์ให้นานที่สุด และใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดด้วย

** ภาพ/ข่าว เอกภพ วงษ์ประเสริฐ จ.ประจวบฯ(นักข่าวบ้านนอก) รายงาน