การปฏิบัติงานของฝ่ายป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า พื้นที่ป่าอนุรักษ์แบบบูรณาการ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3

แชร์ข่าวนี้

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 มิ.ย.2561 ที่ผ่านมาฝ่ายป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่าได้รับมอบหมายให้นำเจ้าหน้าที่จัดสนธิกำลังร่วมลาดตระเวนหาข่าว/พิสูจน์ทราบ/ แถลงแผนการลาดตระเวน ” ตามนโบาย 3 เกาะติด 3 ปฏิบัติ คือ  1.เกาะติดพื้นที 2.เกาะติดประชาชน  3.เกาะติดขบวนการ  ตามนโยบายของ” พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างป่าอุทยานแห่งชาติ แก่งกระจาน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยมี ร.ท.สุชาติ สุขสวัสดิ์ ผบ.มว.ที่2 หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์  1.3.นาบเรืองเดช เจริญเกียรติ พนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส 2 ฝ่ายป้องกันปราบ ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 1.4.ร.ต.ต.บุญร่วม สุขจำเริญ ผบ.มว.ตชด.1451 กองร้อย ตชด.145

2.กองกำลังร่วม ชุดลาดตระเวนที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก จำนวน 10 นาย  ชุดลาดตระวนอุทยานแห่งชาตแก่งกระจาน จำนวน 12 นาย ชุดลาดตระเวนกองร้อย ตชด.145 จำนวน 5 นาย 3.ห้วงวันที่ 11-19 มิ.ย.2561 บูรณาการร่วมกำลังพล  เส้นทางที่ 1 บริเวณช่องทางป่าละอู บ้านป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เส้นทางที่ 2 บริเวณช่องทางห้วยสะตือ บ้านคลองน้อย ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 4. ระยะเวลา การสนธิกำลังลาดตระเวน 8 คืน 9 วัน การพิสูจน์ทราบชุดลาดตระเวนฯ ครั้งนี้จะได้นำ ข้อมูลผล/เพื่อจะได้ดำเนินการจัดทำแผนแก้ไขปัญหา อุปสรรค/แผนป้องกัน ปราบปราบฯ ต่อไป

** หาข่าว/พิสูจน์ทราบ  ตามนโยบาย 3 เกาะติต 3 ปฏิบัตินายเรืองเดช เจริญเกียรติ  พนักงานพิทักษ์ป่า ส 2 ทำหน้าที่ หัวหน้างานคดีและของกลาง ฝ่ายป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า ผู้รายงาน

** สนม บุญจันทึก เรียบเรียง