ปราจีนบุรี ตำบลนาแขม ได้จัดเวทีไทยนิยม เวทีที่ 4

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาแขม หมู่ที่ 6 ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีสมาชิกบ้านนาแขมมาเข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งในวันนี้ทางกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาแขมได้มอบสวัสดิการให้กับสมาชิกของกองทุนฯ ที่เจ็บป่วยในที่ประชุมฯ

พร้อมกันนี้นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม -วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้เข้ามาร่วมในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนฯ ซึ่งทั้งหมดเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่และมีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลนาแขม โดยทางโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จะสนับสนุนงบประมาณให้กับนักศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ฯ เพื่อนำไปใช้เป็นทุนในการศึกษาต่อไป

** ฉลองรัฐ ทองโบราณ  รายงาน