นายอำเภอกุยบุรี นำคณะผู้นำชุมชนจากเทศบาลตำบลบางขะแยง จ.ปทุมธานี เข้าชมและศึกษาดูงานหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยว บ้านรวมไทย ( มีคลิป )

แชร์ข่าวนี้

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 13 มิถุนายน 61 นายชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอกุยบุรี ได้นำคณะผู้นำชุมชนจากเทศบาลตำบลบางขะแยง จ.ปทุมธานี เข้าเยี่ยมชนศูนย์โอท็อปเพื่อการท่องเที่ยว บ้านรวมไทย ม.7 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายนิติพัฒน์ แน่นแคว้น ผู้ใหญ่บ้านรวมไทย พร้อมคณะกรรมการหมู่บ้านจำนวนหนึ่งให้การต้อนรับ

โดยคณะดังกล่าวนำโดย นายกิตติพงษ์ หอมมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลบางขะแยง นำผู้นำชุมชนและคณะจากตำบลบางขะแยง จ.ปทุมธานี จำนวน กว่า 100 คน มาร่วมตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ความสามารถ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการบริหารจัดการชุมชน และมีการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆรวมไปถึงความสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากท้องถิ่นอื่น มาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตน ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

ซึ่งได้มีการบรรยายสรุปถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทํางานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นอกจกานี้ยังมีการบรรยายถึงช้างป่า และสัตว์ป่า และการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับสัตว์  โดยเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติกุยบุรี

สำหรับทางหมู่บ้านรวมไทย ได้มีการนำสินค้าโอท็อปมาวางจำหน่าย ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากคณะดูงาน โดยเฉพาะสินค้าประเภทของกินอาทิ สับปะรดกวน กล้วยทอดกรอบ และอื่นๆ สามารถขายได้หมดในเวลาอันรวดเร็ว

** พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา รายงาน