เรือนจำประจวบฯ อบรมผู้ต้องขังช่วยดูแลผู้สูงอายุในเรือนจำ

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 13 มิ.ย.61 ที่ห้องประชุมแดน 4  เรือนจำ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสมเกียรติ  มณีรัตน์ ผู้บัญชาการเรือนจำ จ.ประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุให้กับผู้ต้องขังหญิงจำนวน 50  คน มี นายเสมา วนะสิทธิ์ วิทยากรประจำสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมคณะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้

นายสมเกียรติกล่าวว่าการอบรมดังกล่าวเพื่อให้อาสายุวกาชาดที่เข้ารับการอบรมได้พัฒนาศักยภาพเรื่องการดูแลผู้สูงอายุและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจมีทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกวิธีตามต้นแบบสภากาชาดไทย เช่น การดูแลสุขภาพอนามัย เรื่องโรคภัยต่างๆ การรับทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายรวมถึงการมีจิตอาสาในการบริหารและช่วยเหลือประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยเฉพาะผู้ต้องขังในเรือนจำที่สังคมให้ความสำคัญเพราะเป็นกลุ่มด้วยโอกาส ประกอบกับสังคมได้คาดหวังในกรมราชทัณฑ์ที่จักสามารปรับเปลี่ยนแก้ไขผู้ต้องขังเหล่านี้เป็นคนดีต่อสังคมเมื่อได้พ้นโทษ  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ใช้เวลาในการอบรมรวม 2 วัน

** ทีมข่าว นาจานิวส์ หัวหิน รายงาน