SME ไทย จ.ประจวบฯ จับมือมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดพัฒนาธุรกิจ SME ให้เข้มแข็ง

แชร์ข่าวนี้

 

 

วันที่ 12 มิถุนายน 61 ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดหัวหิน-ชะอำ จ.เพชรบุรี  ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด โดยนายปิแอร์ เบอร์กอย ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด กับ สมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย นายตติย อัครวานิชตระกูล ประธานสมาพันธ์ SME ไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์ มี ผศ.ดร.สะอาด บรรเจิดฤทธิ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และ ดร.กิตติศักดิ์ โชติกิติพัฒน์ ประธานฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา สมาพันธ์ SME ไทย จ.ประจวบฯร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ท่ามกลางคณาจารย์ กรรมการสมาพันธ์ SME ไทยและแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากแสดงความยินดี

นายปิแอร์ กล่าวว่าต้องขอขอบคุณทางสมาพันธ์ SME ไทย จ.ประจวบฯที่ได้ให้โอกาสทางมหาวิทยาลัยทำการค้นคว้าวิจัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ SME ในเขต จ.ประจวบฯรวมทั้งจัดทำบรรยายการประชุมเชิงวิชาการและการฝึกอบรมให้กับสมาชิกของ SME เพื่อสร้างศักยภาพในการทำธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและการเปิดโอกาสให้นักศึกษา MBA นักศึกษาระดับปริญญาตรีและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสศึกษาสัมผัสกับธุรกิจจริง ช่วยกันระดมความคิดโดยใช้ทฤษฏีต่างๆนำมาแก้ไขปัญหาของธุรกิจในเรื่องต่างๆด้วย

ด้านนายตติย ได้กล่าวถึงแนวคิดของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีในการเพิ่ม GDP ให้กับธุรกิจต่างๆรวมทั้งธุรกิจ SME และดีใจที่ทางมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศได้ตกลงร่วมมือกันด้านวิชาการและมั่นใจว่าต่อจากนี้จะเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจสมาชิก SME ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

** ทีมข่าว นาจานิวส์ หัวหิน รายงาน