รพ.ประจวบฯ จัดโปร!ตรวจสุขภาพสื่อฟรีประจำปี 61 ( มีคลิป )

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายแพทย์ ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยนายแพทย์ทรงศักดิ์ ศิริโยธิพันธุ์ นายแพทย์อภิวัฒน์ บัณฑิตชาติ นายแพทย์จุมพล ฟูเจริญ นางสาวบุญนำ กลิ่นนิรันดร์  และนางจิตตานันท์ สุวรรณรัศมี รองผู้อำนวยโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ และทีมงานสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ฝ่ายโรงพยาบาล ร่วมกันให้การต้อนรับสื่อมวลชนและผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ขององค์การด้านสื่อสารมวลชนและประชาสัมพันธ์ที่เข้าร่วมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมคีรีขันธ์ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ถ.พิทักษ์ชาติ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

ซึ่งกลุ่มงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขที่ชัดเจนถูกต้องและรวดเร็วโดยตรวจากบุคลากรทางการแพทย์ในอันที่จะก่อให้เกิดภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อโรงพยาบาลประจวบฯ

ซึ่งกิจกรรมสื่อมวลชนครั้งที่ 9 นี้ ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนประจวบคีรีขันธ์เดินทางมาจากทุกอำเภอเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ซึ่งจะเป็นการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีต่อสื่อมวลชนกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและสาธารณะ ในอันที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานในการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่มุ่งเน้นสร้างเสริมการรับรู้และเข้าถึงยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี และบทบาทของสื่อมวลชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สาธารณสุข การดำเนินภารกิจภายใต้การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ โดยมีสื่อมวลชนและผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์มาร่วมกิจกรรมในการตรวจสุขภาพ รับความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่การดูแลรักษาสุขภาพพลานามัย รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชนกับโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ประชาชนด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย

** ภาพ/ข่าว: เอกภพ วงษ์ประเสริฐ (นักข่าวบ้านนอก) รายงาน