พะเยา  รองผู้ว่าฯ เปิดงาน 7 มิถุนายนวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2561 ( มีคลิป )

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานเปิดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561 โดยมี ครู ผู้ปกครอง นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 140 คน

โดยกิจกรรมประกอบด้วย 1.หมวดความรู้การประกวดนิทรรศการ การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนนิทรรศการและการสาธิตกิจกรรมการผลิต ของกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน 2.หมวดการประกวดผลงาน การประกวดภาพระบายสี หัวข้อสหกรณ์ของฉันการประกวดการบรรยายหัวข้อสหกรณ์ในฝัน การประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อสหกรณ์ของฉันและกิจกรรมอื่นๆเช่น ถามตอบปัญหาและเล่นเกม

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน ให้แพร่ขยายต่อไป โดยนำแนวทางการดำเนินงานจากแนวพระราชดำริพระราชดำริในโรงเรียน มาปรับใช้ซึ่งผลสำเร็จ  โดยเน้นกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง นับว่าเป็นการเผยแพร่สหกรณ์ สู่เยาวชนที่สามารถปลูกฝังค่านิยมสหกรณ์จนเมื่อเติบใหญ่จะได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ดี ดังนั้นกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนจึงเป็นอนาคตของระบบสหกรณ์ไทยและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาชาติต่อไป

** ปัณณวิชญ์ อยู่ดี รายงาน