ประจวบคีรีขันธ์  หลายฝ่าย เร่งเข้าตรวจสอบมะพร้าวนำเข้า หลังทำมะพร้าวทับสะแก ราคาตกอย่างต่อเนื่อง

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 7 มิ.ย. 61 ที่ห้องประชุมอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อม พ.อ.กรกานต์ นาเวชวานิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา ผู้อำนวยการส่วนบริหารศุลากากร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายปรีดา สุดใจ นายอำเภอทับสะแก พร้อม กำลัง ฝ่ายปกครอง กองร้อย อส. กำลังทหาร ชุดรักษาความสงบ เจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าที่จากพาณิชย์จังหวัดประจวบฯ เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุมพร้อมแบ่งกำลังเข้าตรวจสอบ โรงงานมะพร้าวขาว และล้งมะพร้าว ในพื้นที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดประจวบฯ ตั้งแต่ อำเภอกุยบุรี อำเภอเมือง อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน  เพื่อตรวจสอบการนำเข้ามะพร้าวจากอินโดนีเซีย โดยพบว่ายังไม่มีการนำมะพร้าวเข้ามาเกินจากที่แจ้งไว้กับศุลกากร

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จากการที่ ราคามะพร้าวตกต่ำ จนเป็นเหตุให้เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว และผู้ประกอบการมะพร้าวในพื้นที่อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน และอำเภออื่นๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกมาเรียกร้องรัฐบาล ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เพื่อให้ลดการนำเข้ามะพร้าวจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นผลกระทบกับมะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เตรียมให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ประกอบการโรงงานมะพร้าว เจ้าของล้งมะพร้าว เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว และส่วนราชการ เข้ามาร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางและหลักการ พร้อมตั้งคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อกำหนดทิศทางมะพร้าว

โดยปีที่ผ่านมา มะพร้าวในจังหวัดประจวบฯ บางครั้งขาดตลาด บางครั้งราคาแพง ล่าสุดล้นตลาดทำให้ราคาถูก ซึ่งราคาขึ้นลงไม่แน่นอน โดยที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหายังไม่เป็นผล  และขณะนี้ทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีการตั้งด่านตรวจ การนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศ ที่อำเภอบางสะพานน้อย และอำเภอสามร้อยยอด เพื่อคอยตรวจสอบ การลักลอบ การนำเข้ามะพร้าวต่อไปแล้ว

** ข้อมูลภาพข่าว  /  ณัฐธภพ พันสาย  /  รายงาน