จังหวัดประจวบส่งเสริมเกษตรกรปลูกสับปะรดผลสดพันธุ์ MD2 สู้วิกฤตราคาโรงงานตกต่ำ ( มีคลิป )

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

** หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรจัดอบรมให้ความรู้สาธิตวิธีการปลูกพืชสับปะรดพันธุ์MD2 ส่งขายห้าง สู้ราคาพันธุ์โรงงานตกต่ำ พร้อมส่งเสริมให้ความรู้การประกอบอาชีพใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง **

วันที่ 7 มิ.ย.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) หมู่ 10 ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสุวิทย์ พุกกะเวส นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ประจำปี พ.ศ.2561 ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองประจวบฯได้ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดิน จ.ประจวบฯ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบฯ สำนักงานประมงอำเภอ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันจัดขึ้น

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และสาธิตวิธีการปลูกสับปะรดผลสดพันธุ์ MD2 ให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการก่อนส่งขายให้กับผู้บริโภค เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรสู้วิกฤตในสภาวะที่ราคาสับปะรด(พันธุ์ปัตตาเวีย)ส่งขายให้กับโรงงานมีราคาถูก โดยมีนายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดประจวบฯ นายอัมพร  พวงพวา ผอ.สถานีพัฒนาที่ดิน จ.ประจวบฯ นายมลศักดิ์ พงศ์สุพัฒน์ เกษตรอำเภอเมืองประจวบฯ น.ส.สมิตา สมัครัตน์ ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบฯ(ส.ป.ก.) เข้าร่วมเป็นเกียรติ

โดยโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากเกษตรกรชาวไร่ผู้ปลูกสับปะรดจำนวนมาก ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมให้ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต รวมถึงการเข้าถึงปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการความเสี่ยง การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร โดยแบ่งฐานการเรียนรู้และการสาธิตออกเป็น 4 ฐาน อาทิ ฐานการเรียนรู้วิธีการปรับปรุงบำรุงดิน ฐานการเรียนรู้วิธีการใช้ปุ๋ยเคมีและการผสมปุ๋ยใช้เอง ฐานเรียนรู้วิธีการผลิตสับปะรดผลสดส่งขาย และฐานการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

นายมลศักดิ์ พงศ์สุพัฒน์ เกษตรอำเภอเมืองประจวบฯ เปิดเผยว่า การจัดงานในวันนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดอ่าวน้อยได้มีความรู้และทักษะวิธีการปลูกสับปะรดพันธุ์ md2 ให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการเพื่อส่งขายเป็นผลสดให้กับผู้บริโภคและห้างสรรพสินค้า เนื่องจากสับปะรดพันธุ์นี้มีรสชาติหอมหวาน อร่อย และสามารถเก็บไว้ได้นานถึง 20 วัน และถ้าเก็บรักษาไว้ตามขั้นตอนของกระบวนการเก็บรักษาก็สามารถอยู่ได้นานถึง 40 วัน แถมยังจำหน่ายในราคาประกันกิโลกรัมละ 25 บาทอีกด้วย ซึ่งถ้ากลุ่มเกษตรกรมีการรวมกลุ่ม และมีการบริหารจัดการที่ดีก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องรายได้บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดส่งโรงงาน ซึ่งขณะนี้กำลังประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดและมีราคาถูก

นายมลศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สับปะรดพันธุ์ MD2 ที่จะส่งขายนั้นต้องมีขนาดและน้ำหนักให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ลูกละ 1.4 กก.ขึ้นไปถึง 2.80 กก.และมีความสุกประมาณ 50 เปอร์เซนต์ ไม่ควรเกินกว่านี้ โดยก่อนส่งขายจะต้องนำผลสับปะรดเข้าสู่กระบวนการคัดแยกขนาด และกระบวนการเก็บรักษา บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม หรือตามใบสั่ง ส่วนสับปะรดที่ไม่ได้ขนาดหรือสุกเกินไปก็จะนำมาเข้าสู่กระบวนการแปรรูป เช่น การกวนส่งขายหรือ ทำแยมขนมปังไส้สับปะรด และคั้นเอาน้ำ เป็นต้น

** ข้อมูลภาพข่าว: เอกภพ วงษ์ประเสริฐ (นักข่าวบ้านนอก) รายงาน