เรือนจำประจวบฯ คัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขัง

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 7 มิ.ย. 61  นายสมเกียรติ มณีรัตน์ ผบ.เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินโครงการตรวจคัดกรองวัณโรคในเรือนจำให้กับผู้ต้องขังชายหญิงทั้งหมด 2,815 คนตั้งแต่วันที่ 4 – 7 มิ.ย. 61 รวม 4 วัน

การจัดโครงการคัดกรองค้นหาอาการสงสัยวัณโรคในผู้ต้องขังในเรือนจำประจวบฯครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในผู้ต้องขังให้ครอบคลุม ให้ผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาได้อย่างรวดเร็วและเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นในเรือนจำ โดยกิจกรรมในการคัดกรองประกอบด้วย 1. การใช้สัมภาษณ์ 2. เก็บเสมหะส่งตรวจในกลุ่มเสี่ยงที่ผลจาการทำสัมภาษณ์ 3. ถ่ายภาพรังสี เอ็กซเรย์ปอด และ 4. การตรวจเสมหะชนิดพิเศษ ในกลุ่มที่เสมหะไม่พบเชื้อแต่ผลถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ปอดผิดปกติ ซึ่งทาง ร.พ.ประจวบฯ จะรายงานผลการเอกซเรย์ของผู้ต้องขังให้ทางเรือนจำประจวบฯได้ทราบต่อไป.

** ทีมข่าว นาจานิวส์ หัวหิน รายงาน