สิงห์บุรี ผู้ว่าฯ เปิดงานวันสหกรณ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการสหกรณ์ เห็นความสำคัญในการออมเพื่อรากฐานที่ดีของอนาคต

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 7 มิถุนายน 2561  ณ  หอประชุม โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรีโดย  นาย สุทธา สายวาณิชย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9   ให้มีการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้กิจกรรมสหกรณ์ให้แพร่ขยายในโรงเรียนทั่วไป  แก่เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไปได้เข้าใจถึงประโยชน์และเห็นความสำคัญในการออมเพื่อเป็นรากฐานที่ดีของอนาคต

และยังเป็นการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์  ภายในงานได้มีการออกร้านนิทรรศการจัดแสดงผลงานของสหกรณ์ในโรงเรียนต่าง ๆ นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิก กิจกรรมการสอนอาชีพเสริมระยะสั้นและ การตอบปัญหาชิงรางวัลมากมาย

** ขอบคุณภาพ  ปชส.สิงห์บุรี / ข่าว  กรรณิการ์  บุญหลง  สิงห์บุรี