สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  ร่วมกับหลายหน่วยงานจักกิจกรรมรณรงค์ป้องกันต่อต้าน การเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา” ประจำปี 2561

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

วันที่  7  มิถุนายน 2561    ณ  โดมเอนกประสงค์  โรงเรียนสิงห์บุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี “ นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  และหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี พ.ต.อ.ธวัฒชัย  เกิดโภคทรัพย์ , พ.ต.อ.เมธาพงษ์  บุญศรี ผกก.สภ.เมืองสิงห์บุรี   จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษาก่อนเริ่มการแข่งขัน  (วันที่ 14มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2561  ณ สาธารณรัฐรัสเซีย)  การแข่งขันฟุตบอลโลก (FIFA World Cup)  เป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นทุกๆ 4 ปี

ซึ่งได้รับความนิยมจากประชาชนทุกเพศ ทุกวัย รวมไปถึงเยาวชนในสถานศึกษา  ทำให้เกิดการเล่นการพนันทายผลฟุตบอล อันเป็นสิ่งที่บั่นทอนและทำลายอนาคตทางการศึกษาของเยาวชนโดยตรง   และเมื่อเกิดการพนัน ก็จะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหายาเสพติด  ปัญหาชูสาว เป็นต้น   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่เยาวชนเกี่ยวกับปัญหาการเล่นพนันทายผลฟุตบอลทั้งในประเทศ   และต่างประเทศ   ก่อให้เกิดผลเสียด้านสุขภาพจิต ทรัพย์สิน และสูญเสียอนาคตทางการศึกษาในที่สุด  เพื่อเป็นการป้องกันการเล่นการพนันทายผลฟุตบอลในสถานศึกษา และปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้ชมการแข่งขันฟุตบอลโลก (FIFA World Cup)  อย่างสร้างสรรค์ ห่างไกลการเล่นพนันฟุตบอล

จึงได้จัดกิจกรรม Kick off   รณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษาขึ้น  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ซึ่งมีนโยบาย “ป้องกัน นำปราบปราม” เป็นการปลูกวัคซีนป้องกัน ตามโครงการฯ ให้นักเรียนในระยะเริ่มแรก  และหากปลูกวัคซีนแล้ว   เกิดอาการดื้อยา    จึงดำเนินการปราบปราม ต่อไป    โดยครูทำหน้าที่เหมือนพ่อแม่ คอยห่วงใย สอดส่องดูแลพฤติกรรม ตักเตือนถ้าทำไม่ถูก มากกว่าทำหน้าที่เป็นตำรวจ  และความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนให้ดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งการประพฤติตนการเรียน  การใช้จ่ายเงินให้รัดกุม  รวมทั้งการใช้โทรศัพท์อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์สื่อสารที่มีผลต่อเนื่อง และอาจจะโยงใยไปสู่อันตรายอื่นๆ

แจ้งเบาะแสหรือพบเห็นการลับลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลกโปรดแจ้ง….ศูนย์ป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล   พ.ต.อ.ธวัฒชัย  เกิดโภคทรัพย์รอง ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี   โทร.081-8158195, พ.ต.อ.เมธาพงษ์บุญศรี   ผกก.สภ.เมืองสิงห์บุรีโทร.081-8514055 ,  พ.ต.อ.สุรเดช  พจนาวงษ์พานิช ผกก.สภ.ค่ายบางระจัน โทร.096-6622945 ,  พ.ต.อ.พารินท จันทร์เลิศผกก.สภ.พรหมบุรี  โทร.061-1945541,  พ.ต.อ.สุขุม  ทองนุช ผกก.สภ.บางระจัน โทร.081-6668344 ,

พ.ต.อ.ดนัย  กิมสูงเนิน ผกก.สภ.ท่าช้างโทร.061-6162559 , พ.ต.อ.พชรเดช  จันทรวงศาผกก.สภ.อินทร์บุรี โทร.081-8308842, นายธวัช  แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  โทร.087-9692506, ดร.พิเชฐร์  วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาสิงห์บุรี   โทร.081-9727407 ,   นายชวลิต  พึ่งโภคา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี โทร.081-4561722   ด้วยความปรารถนาดี ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  และ หน่วยงานทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

** ขอขอบคุณภาพ   ปชส.สิงห์บุรี    ** ข่าว  กรรณิการ์  บุญหลง  สิงห์บุรี