ผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และพ่อเมืองนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการฝึกผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการ แห่งรัฐ

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านท่ากระดังงา ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ” นายประทีป ทรงลำยอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วย นายธนาคม จงจิระ และนายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจ ผู้รับการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำขนมไทย ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง

ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ฝึกระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2561 ให้กับกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยอย่างยั่งยืน

โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาในเรื่องของการพึ่งตนเอง และการมีส่วนร่วมมาเป็นหลักในการทำงาน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะอาชีพสู่การมีงานทำ ในการนี้ นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงแรงงาน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม และให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูง

** วิรรธน์ แพ่งสุภา รายงาน