สระบุรี  คุมเข้มลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายก๊าซหุงต้ม และการจำหน่ายสินค้าปลีกสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค ( มีคลิป )

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 1 มิ.ย.61  นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดสระบุรี  พลังงานจังหวัดสระบุรี  ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี  กอ.รมน.สระบุรี และส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการจำหน่ายก๊าซหุงต้ม พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบราคาจำหน่ายก๊าซหุงต้ม ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี  หลังจากที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนผ)กระทรวงพลังงาน มีนโยบายลอยตัวราคาก๊าช LPGและประกาศราคาก๊าช LPG โดยอ้างอิงตามราคาตลาดโลกเป็นรายสัปดาห์ เพื่อใช้ดูแลราคาจำหน่ายปลีกในประเทศส่งผลให้ราคาก๊าชมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวขึ้นลงทุกสัปดาห์

โดยกรมการค้าภายใน ได้ออกประกาศสำนักคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2561 ให้ผู้จำหน่ายปลีกก๊าชหุงต้มต้องปิดราคาแสดงราคาจำหน่ายปลีก ค่าบริการขนส่งถึงสถานที่ของผู้ซื้อ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากราคาจำหน่าย และปัจจุบันห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้า เช่น ไขไก่ เนื้อสุกร น้ำมันพืช รวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ในราคาต่ำกว่าที่เกษตรกรขายได้และต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไปมากทำให้กลไกตลาดถูกบิดเบือน

ทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี จึงได้ ส่งเจ้าหน้าที่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสอบการผลิตและการจำหน่ายของโรงบรรจุก๊าซและร้านจำหน่ายปลีกก๊าซหุงต้ม รวมทั้งห้างค้าส่งค้าปลีก  โดยสถานการณ์ทั่วไปการจำหน่ายก๊าซหุงต้มในจังหวัดสระบุรี  พบว่าราคายังไม่มีการปรับราคามากนัก โดยเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำให้ผู้จำหน่ายปลีกต้องแสดงราคาจำหน่ายก๊าซหุงต้ม และค่าบริการขนส่งถึงสถานที่ของผู้ซื้อและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากราคาจำหน่าย และผู้จำหน่ายต้องจำหน่ายให้ตรงกับราคาที่แสดงไว้ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท  ซึ่งหากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้จำหน่าย หรือได้รับการร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายไม่ตรงตามราคาที่กำหนดไว้ จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวด โดยมีโทษสูงสุดคือ จำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับพี่น้องประชาชน หากพบว่ามีการจำหน่ายปลีกก๊าซหุงต้ม หรือสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ในราคาสูงกว่าราคาแนะนำ หรือไม่ปิดป้ายแสดงราคา หรือจำหน่ายไม่ตรงกับราคาที่แสดงไว้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเข้าไปตรวจสอบ หรือที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569

** ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ จังหวัดสระบุรี รายงาน