ตาก อบต.คีรีราษฎร์ – รพ. สต.บ้านชิบาโบ – อสม. ร่วมพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย โรคไข้เลือดออก ( มีคลิป )

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

เมื่อเวลาประมาณ 09.00 นวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา “ นายชานน โชติคัคนานต์ นายก อบต.คีรีราษฎร์ มอบหมายให้นายยิ่ง แซ่ว้าง เลขานายก อบต.คีรีราษฎร์ ลงพื้นที่ พ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยร่วมกับ รพ.สต.บ้านชิบาโบ ,อสม.ในพื้นที่โดย พ่นหมอกควันพร้อม หยอดทรายอะเบท ป้องกันโรคไข้เลือดออก

** นายยิ่ง แซ่ว้าง เลขานายกอบต.คีรีราษฎร์ กล่าวว่า อบต.เริ่มพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 ระยะที่ 1 ไปจนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 พ่นทั้ง  13 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลคีรีราษฎร์

วัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก กำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหนะของโรคไม่ให้ไปแพร่เชื้อ หรือทำการขยายพันธุ์ต่อไปได้อีกทำให้ประชาชนได้ตื่นตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก และได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รวมทั้งให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างอบต./รพ. สต.,อสม.และประชาชน

** ภาพข่าว/ชวลิต สมภพ ศูนย์ข่าวตาก – แม่สอด / วิวรรธน์ แพ่งสุภา / เรียบเรียง