ตราด – 3  สหกรณ์ใหญ่ผู้รวบรวมผลไม้ จังหวัดตราด จับมือกันบุกตลาดโมเดลเทรด

Spread the love

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา สหกรณ์การเกษตรผู้รวมรวมผลไม้และผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัดตราด  ทั้ง 3 แห่ง คือ สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตร จำกัด  โดย นายธนภัทร  จาวินัจ ผจก. สหกรณ์ฯ ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรบ่อไร จำกัด  /  นายเสกสรรค์  คำปลิว ผจก. สหกรณ์ฯ ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด  นางนกน้อย  เข็มทอง ผจก.สหกรณ์ฯ ผู้แทน

จับมือกันหาแนวทางนำผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ และชาวสวนในจังหวัดตราด เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด สับปะรดตราดสีทอง เข้าร่วมงานจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรในห้างเดอะมอลล์ สาขาเอ็มควอเทียร์ ระหว่างวันที่ 15 – 20  พฤษภาคม 2561 ผลผลิตที่นำมาจำหน่ายนี้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพตามความต้องการของของผู้บริโภค ซึ่งเป็นการจำหน่ายสินค้า “ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค” โดยแท้จริงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ราคาที่เป็นธรรม ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

ต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกฝ่ายรวมทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่ทำให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ช่วยเหลือตนเอง และเป็นที่พึงของสมาชิกตลอดไป

** ภาพ/นายธนภัทร  จาวินัจ ข่าว/ ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดตราด