เจ้าคณะตำบลมะขามหลวง นำฝ่ายปกครอง ทหาร ศรัทธาสาธุชน พัฒนาวัดร้าง หวังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสืบศาสนา

Spread the love

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยการนำของ ท่านพระครูวัชรปัญญาวิบูลย์  เจ้าคณะตำบลมะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ได้นำคณะศรัทธา อุบาสก อุบาสิกา พี่น้องพุทธศาสนิกชน โดยการนำของ นายนพคุณ  สุวรรณฤทธิ์  ปลัดอาวุโสอำเภอสันป่าตอง  นายสมาน  เสาร์ทะ  กำนันตำบลมะขามหลวง  ส.ท.จิรพล  สนธิคุณ  ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และสมาชิก อส.อ.สันป่าตอง ทหาร จาก มทบ.33 ร่วมกับคณะศรัทธา อุบาสก อุบาสิกา ประชาชน ในพื้นที่บ้านมะขามหลวง หมู่ที่ 2 ต.มะขามหลวง  อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ร่วมกันพัฒนาปัดกวาด บูรณปฏิสังขรณ์ วัดร้างในพื้นที่ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าวัดร้างเหนือ เนื่องจากเป็นวัดที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายร้อยปี จากหลักฐานน่าจะสร้างในสมัยความรุ่งเรื่องของเมืองเก่าเวียงท่ากาน เนื่องจากอยู่บริเวณที่ไม่ไกลกันมากนัก จากการสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ในพื้นที่บอกว่าตั้งแต่เกิดมาก็เห็นวัดดังกล่าวมีสภาพถูกทิ้งร้างไว้ โดยมีซากอิฐมอญโบราณ ให้คงเห็นเป็นสภาพลักษณะของศาลาการเปรียญ และวิหาร

ซึ่งปัจจุบันที่เห็นเป็นจุดเด่นของวัดดังกล่าวคือจะมีต้นยางนาขนาดใหญ่ ขึ้นอยู่บริเวณภายในวัดหลายต้น มีขนาดสูงสง่า และมีความร่มรื่นเป็นอย่างยิ่ง เหมาะสำหรับเป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้ปฏิบัติธรรม จึงได้ร่วมกันที่จะให้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาสืบไปเบื้องหน้า

** สุวิมล หกเมฆ / รายงาน