ชาวอำเภอเบตง ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

Spread the love

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่กิ่งกาชาดอำเภอเบตง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเบตง  ร่วมรับบริจาคโลหิตจากข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้มีจิตกุศลร่วมกันบริจาคโลหิตในครั้งนี้   เหล่ากาชาดจังหวัดยะลาจะได้นำเลือดที่ได้รับบริจาคไปช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และผู้เจ็บป่วยในโรงพยาบาลยะลา และโรงพยาบาลใกล้เคียง

นายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง กล่าวว่า จากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้เจ้าหน้าที่ และประชาชนต้องได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งบางครั้งพบว่าต้องประสบปัญหาขาดแคลนเลือด และต้องขอเลือดจากส่วนกลาง ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา จึงได้ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอเบตงและหน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

และได้นำเลือดที่ได้รับบริจาคไปให้แก่ผู้เจ็บป่วย ส่งผลให้สามารถรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้หายจากอาการเจ็บป่วย และรอดพ้นจากการเสียชีวิตได้จำนวนมาก ประกอบกับได้เกิดเหตุการณ์การก่อความไม่สงบขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีความต้องการใช้โลหิตในการรักษาผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมในการรับบริจาคโลหิตเพื่อเตรียมสำรองโลหิตให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ที่ขาดแคลน

** โยธิน  ประชามติรัฐ   รายงานจาก อ.เบตง จ.ยะลา