โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ต.คลองเปียะ เชิญร่วมงาน 95 ปี จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 2

Spread the love

โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัด สงขลา  ขอเชิญร่วมงาน 95 ปี จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 2  “ เพื่อสมทบทุน สนับสนุนสร้างสระว่ายน้ำ ณ โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 24.00 น.  โดยมีวัตถุประสงค์ หาทุนเพื่อสร้างสระว่ายน้ำให้กับเด็กๆ ลูกหลานชาว ต.คลองเปียะและใกล้เคียง

จึงขอชวนเชิญ ศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนวัดควนมีด  ที่อยู่ในวัยทำงาน มีพลังกาย พลังทรัพย์ ที่สามารถช่วยเหลือน้องๆ ทางโรงเรียนได้  ไปอยู่นอกพื้นที่ ตามหน่วยงานราชการ เอกชน เเละธุรกิจส่วนตัว สมาชิกที่มีเพื่อนๆ อาจเป็นศิษย์เก่าหรือเคยเป็นผู้ปกครองหรือผู้มีจิตกุศลอยากช่วยเหลือการศึกษา

 ** สอบถามข้อมูลได้ที่ นายสุพล บทจร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดควนมีด โทร0848595918  สานฝันลูกหลาน โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด

สำหรับประวัติของโรงเรียนชุมชนวัดควนมีด เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลคลองเปียะ(เรือนประชาบาล) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัด สงขลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา เขต 3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 9ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา มีอาคารเรียน 4 หลัง 18 ห้องเรียน อาคารอเนกประสงค์ 1 หลังโรงอาหาร 1 หลัง ส้วม 4 หลัง 13 ที่นั่ง จัดชั้นเรียน 12 ห้องเรียน เป็นที่ตั้งของเครือข่ายโรงเรียน มีข้าราชการครู 15 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูจ้างสอนโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ 3 คน พนักงานขับรถ 1 คน จำนวนนักเรียน 342 คน ** ปัจจุบันมี นายสุพล บทจร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ..

** ทรงศักดิ์ วรรณบริบูรณ์ รายงาน