ให้กำลังใจ!ส.ป.ก.ประจวบฯ จัดงานเลี้ยงยึดหลักพอเพียงและเพียงพอส่งข้าราชการย้ายรับตำแหน่งใหม่ ( มีคลิป )

Spread the love

วันที่ 10 พ.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เย็นวานนี้ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบฯ(ส.ป.ก.) อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบฯ ได้จัดให้มีงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์เพื่อให้กำลังใจ ร่วมส่ง นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรับตำแหน่งใหม่เป็นเกษตรจังหวัดนครปฐม

โดยมีนาง ยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบฯ นายกิตติกรณ์ เทพอยู่อำนวย หน.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเทอดศักดิ์ รัญจวน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร และพนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมเป็นเกียรติให้กำลังใจ

โดยภายในงานได้จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์แบบเรียบง่าย โดยมีเจ้าหน้าที่ พนักงาน หญิงของสำนักงานร่วมแรงร่วมใจกันซื้อวัตถุดิบ มาช่วยกันปรุงอาหารด้วยฝีมือตนเองคนละอย่าง 2 อย่าง อาทิ ยำวุ้นเส้น คอหมูย่าง ยำหัวปลี น้ำพริก แกงส้มชะอมไข่ ต้ำยำ ไข่เจียว ตามด้วยเครื่องดื่มน้ำอัดลม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเครื่องเสียงชุดคาราโอเกะขนาดเล็กๆไว้กล่าวแสดงความรู้สึกที่ดีต่อกัน และร่วมร้องเพลงสร้างความบันเทิงให้กับงาน

โอกาสนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดประจวบฯ(ส.ป.ก.) ยังได้แนะนำบุคลากรเจ้าหน้าที่ซึ้งย้ายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใหม่และเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นด้วย
นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีโอกาสที่นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่เป็นเกษตรจังหวัดนครปฐม เพื่อที่จะได้พัฒนาภาคการเกษตรและช่วยเหลือเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในส่วนของ ส.ป.ก.จังหวัดประจวบฯต้องขอขอบคุณส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรทุกคนที่มีส่วนช่วยให้การขับเคลื่อนงานของสำนักงานเป็นไปอย่างราบรื่นแทบไม่มีข้อติติง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบฯ(ส.ป.ก.) ที่ได้มีความตั้งใจในการทำงานอย่างขยันขันแข็งด้วย

** ภาพข่าว เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน