ตราด  เกาะกูด รวมพลังสตรี ขับเคลื่อนการจัดงานวันสตรีสากล อ.เกาะกูด   ควบคู่การจัดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

Spread the love

วันที่ 12 มีนาคม 2561  นายพีระวัฒน์   วังรัตน์กุล นายอำเภอเกาะกูด  เป็นประธานในการประชุมโดยมีนายอุดมศักดิ์  ปานศรี  พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเกาะกูดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปะการังอำเภอเกาะกูด  เพื่อเตรียมการจัดงานวันสตรีสากล อำเภอเกาะกูด  ควบคู่กับตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้  ในวันที่  16 – 18  มีนาคม 2561 ณ ลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอเกาะกูด

วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อรวมพลังสตรีอำเภอเกาะกูดทุกระดับ ทั้ง กพ.สอ. กพ.สต.และ กพ.สม. ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน การจัดงานครั้งนี้ จะมีการฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องการท่องเที่ยวชุมชน การฝึกทำผ้าบาติก ผ้ามัดย้อมเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้แก่สตรีมีการจัดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ประจำเดือน มีนาคม 2561 ซึ่งจะมีการจัดเป็นประจำทุกเดือนร่วมกับงานเทศกาลท่องเที่ยว ตามนโยบายของนายอำเภอ ” เกาะกูดเที่ยวได้ทุกเดือน ” การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด ผู้นำชุมชนและผู้ประกอบการรีสอร์ทที่ให้การสนับสนุนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

** ข้อมูลภาพข่าว ทีมงานประชาสัมพันธ์ อำเภอเกาะกูด