เชียงราย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 เตรียมมอบสระเก็บน้ำแก้ภัยแล้งให้ชาวบ้าน

Spread the love

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2561 กองบัญชาการกองทัพไทย(หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา.)  โดย พันเอก ชาคริต ปรุงสุวรรณฺ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติงานช่าง ในการดำเนินงานโครงการสระเก็บน้ำปูยางพารา ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 35 เมตร สามารถจุน้ำปริมาณ  1,421 ลูกบาศก์เมตร ให้แก่ราษฎรที่ บ้านใหม่มหาวัน ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ให้กักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค และการเกษตรตลอดทั้งปี เนื่องด้วยในพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย ไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้ ทหารจาก หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 จึงได้เข้าดำเนินการก่อสร้างสระเก็บน้ำปูด้วยยางพาราให้กับราษฎร จนแล้วเสร็จ พร้อมเตรียมส่งมอบให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

** ติ๊ก เชียงใหม่นิวส์ รายงาน