ประจวบคีรีขันธ์  ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

Spread the love

 

เมื่อเวลาประมาณ 15.30 นาที วันที่ 28 ก.พ.61 ที่พระอุโบสถวัดธรรมิการามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานแทนผู้ว่าราชการจังหวัด นำข้าราชการและประชาชน แต่งกายด้วยชุดสีขาว พร้อมด้วย พระภิกษุ สามเณร ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

โดยในพิธีประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์หน้าโต๊ะหมู่บูชาจากนั้นได้ร่วมกันอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล และอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา จากนั้นประธานและข้าราชการและผู้มีเกียรติร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำรับพรจากพระสงฆ์ และกราบลาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา พร้อมถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ตามลำดับ เป็นอันเสร็จพิธี

** ข้อมูลภาพข่าวโดย เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน