ประจวบคีรีขันธ์   ชาวประจวบฯ ร่วมลุ้น อสม.ทับสะแก สร้างผลงานดีเด่น ได้รับคัดเลือกแข่งขันระดับประเทศ ในสาขาการจัดการสุขภาพชุมชน

Spread the love

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 ก.พ. 61 ที่วัดใหม่ทุ่งกลาง ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมคณะกรรมการ ได้เป็นประธานในการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับชาติประจำปีพุทธศักราช 2561 สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน

โดยมี นายสุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางจันทนา ศิริโยธิพันธ์ นางศิริพรรณ กลีบจันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ นายเกริกชัย ชาติไทยไตรรงค์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.อ.วรเดช สวนคล้าย ผกก.สภ.ทับสะแก นายเลียบ อ่อนเอียด ปลัดอาวุโสอำเภอทับสะแก นายเชิดชาย สุธรรมมารักษ์ สาธารณสุขอำเภอทับสะแก นางสุภาภรณ์ ภมรสูตร ผอ.โรงพยาบาลทับสะแก นายผดุงศักดิ์ อิ่มทั่ว กำนันตำบลเขาล้าน นางพรทิพย์ กิติวงค์ ประธาน อสม.อำเภอทับสะแก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านทุ่งกลางร่วมเป็นเกียรติในงาน

การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. ดีเด่นประจำปี 2561 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขโดยกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ได้ดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ดีเด่น  ระดับ อำเภอ จังหวัด เขต และภาค เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านผู้อุทิศตนและสร้างผลงานดีเด่นในการช่วยเหลือและสนับสนุนประชาชนในชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม. ) โดยคัดเลือก อสม. ที่ผ่านการคัดเลือกระดับตำบลอำเภอ โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้นได้คัดเลือก  นางสาวนิศานาถ มีศักดิ์ อสม.ตำบลเขาล้านเข้าแข่งขันระดับชาติ สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน

ประวัติและผลงานของ น.ส.นิศานาถ มีศักดิ์ อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน อายุ 39 ปี ระยะเวลาในการเป็น อสม. 11 ปีเริ่มเป็น อสม.ตั้งแต่ ปี พ. ศ. 2550 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ในสาขาอาชีพ เกษตรกรสวนมะพร้าว ดำรงตำแหน่ง แพทย์ประจำตำบลเขาล้าน พนักงานเลี้ยงแตนเบียนของสำนักงานเกษตรอำเภอทับสะแก

ผลงานตั้งแต่ ปี พ.ศ 2550 จนถึงปัจจุบัน ได้เรียนรู้งานด้านสุขภาพอนามัยการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง พ. ศ. 2557 เป็นแกนนำในการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจหลอดเลือดดีเด่นระดับจังหวัด พ. ศ. 2558 เป็นแกนนำชมรมสร้างสุขภาพไปประกวดระดับจังหวัดได้รางวัลชนะเลิศ 2 ปีซ้อน เป็น อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด และได้มีโอกาสเข้าร่วมประกวด อสม.ดีเด่นระดับเขต สาขาการส่งเสริมสุขภาพประจำปี 2558

พ. ศ. 2559 ได้รับโล่พระราชทานเกียรติคุณเนื่องในโอกาสที่เป็นหมู่บ้านที่มีความมุ่งมั่นดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา พ. ศ. 2560 ได้รับรางวัล อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ในสาขาการจัดการสุขภาพชุมชน และได้รับคัดเลือกส่งเข้าประกวดผลงานในระดับประเทศสาขาดังกล่าว

** ณัฐธภพ พันสาย รายงาน