นครสวรรค์ เกษตรจังหวัด เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอ  ชี้แจงและมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน

Spread the love

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอ  เพื่อชี้แจงและมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานและติดตามการดำเนินงานโครงการ โดยสนับสนุนให้ชาวไร่ชาวนาพืชที่ใช้น้ำน้อยที่จะนำมาเพาะปลูกทดแทนนาข้าวในระยะต่อไปโดยวันนี้มีหัวหน้ากลุ่มฝ่าย เกษตรอำเภอทั้ง 15 อำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมรับการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์

** ภาพข่าวโดยนายวิวรรธน์ แพ่งสุภา นครสวรรค์