พะเยา เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านร่องห้า บกพร่องทางการได้ยินคว้าเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ

Spread the love

ด.ญ.ปฐมพร(น้องมด) ดอนทิพย์ทราย อายุ 14 ปี นักเรียนชั้น ป.5โรงเรียนบ้านร่องห้า ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาคว้ารางวัลเหรียญทองการวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้น ป.1 – ป.6 งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่ 67ปีการศึกษา 2560

โดยน้องปฐมพร(มด) มีความสามารถพิเศษในการวาดภาพระบายสีได้อย่างชำนาญ และได้ร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสีในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต สามารถคว้าเหรียญทองระดับชาติพร้อมเกียรติบัตร สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันจนเป็นความภาคภูมิใจแก่ครอบครัวอย่างมาก โดยน้องปฐมพร ได้วาดภาพระบายสีได้อย่างลงตัวสีสันสวยงาม เเละชัดเจน

นางสาวบังอร ศรีใจครูผู้ฝึกสอนน้องปฐมพร  กล่าวว่า น้องปฐมพรเป็นเด็กที่บกพร่องทางการได้ยิน(บอดสนิท)ภาพทั้งหมดสอนพัฒนาตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 3 จากที่เราไม่เคยรู้เกี่ยวกับภาษามือ ร่วมกับครูวัชราภรณ์ ฝึกจากยูโทรูปบ้าง จากท่าทางเด็กบ้างผลักดันให้เด็กมีการพัฒนาทุกคนสามรถเรียนรู้ได้ สถาบันของประเทศไทยมี 3 สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เลยใช้ภาพวาดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระราชินีนาถ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย โดยใช้สัดส่วนคณิตศาสตร์มาช่วยและท่าทางประกอบเป็นสื่อในการวาดภาพตลอด เด็กต้องทำบ่อยๆ ซ๊ำๆ ย้ำทวนให้เกิดทักษะเพราะเด็กบกพร่องทางได้ยิน

นายณรงค์ ศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องห้า  กล่าวว่ารางวัลที่ได้รับเหรียญทองระดับประเทศการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นป.1 – ป.6 งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่ 67ปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมาครั้งที่ 66 เด็กได้อันดับที่ 4 ตลอดสองปีที่ผ่านมาได้ปรึกษาครูผู้สอนว่าทำอย่างไรให้ได้ตามที่ต้องการ การออกแบบที่อยากพอสมควร ต้องมีสัดส่วนรูปแบบต่างๆ การมีชีวิตชีวาให้เด็กเข้าใจ  เป็นการที่อยากมาก  ต่อมามีการพัฒนามีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ ปีนี้ก็ประสพความสำเร็จได้เหรียญทองระดับชาติ

** ปัณณวิชญ์ อยู่ดี  /   พะเยา  รายงาน