สระแก้ว  กกล.บูรพา ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบผ้าห่ม วีลแชร์ และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้พิการผู้สูงอายุไม่มีผู้ดูแล และผู้ยากไร้

Spread the love

เมื่อเช้าของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561ที่ผ่านมา พล.ต.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง ผบ.กกล.บูรพา พร้อมด้วย พ.อ.วรายุทธ แก้ววิบูลย์ รอง ผบ.กกล.บูรพา พ.ต.อ.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผกก.ตชด.12 อรัญประเทศ นายธนสุนทร สว่างสาลี หัวหน้า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว  และเจ้าหน้าที่ทหาร กองกำลังบูรพา ได้มอบวีลแชร์ ผ้าห่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ยากไร้ ที่ได้รับการคัดเลือกและคัดกรอง จากท้องที่อำเภอทุกอำเภอ กว่า 50 ราย มารับมอบ ที่กองกำลังบูรพา

ทางด้าน พล.ต.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง ผบ.กกล.บูรพา กล่าวว่า กองกำลังบูรพา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการจัดทำโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน โดยนำยุทธศาสตร์พระราชทาน  เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาเป็นแนวทางเข้าถึงทุกพื้นที่  ทุกครอบครัวอย่างทั่วถึง ทำให้เข้าใจปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง นำมาหาวิธี แก้ปัญหาและขับเคลื่อน พัฒนาโดยการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน ตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งพบว่า มีประชาชนประสบปัญหา ด้านสังคม เป็นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ไม่มีผู้ดูแล ที่ต้องการความช่วยเหลือ ประกอบกับช่วงนี้ สภาพอากาศหนาวเย็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน กองกำลังบูรพา ได้ประสานงานกับพนักงานพัฒนาฯสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าให้การช่วยเหลือซึ่งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

** สมศักดิ์ สารการ / รายงาน