พิจิตร – สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ร่วมพิธีเปิดโครงการมหกรรมมรดกวัฒนธรรม 8 วิถีไทย จังหวัดพิจิตร

Spread the love

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.30 น. นางณิทฐา  แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมมรดกวัฒนธรรม 8 วิถีไทย จังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งรายได้ของประชาชน ส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยจังหวัดพิจิตรมีกลุ่มชาติพันธุ์ 10 ชาติพันธุ์ ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรผู้นำเครือข่ายชาติพันธุ์ 10 ชาติพันธุ์ มีการจัดนิทรรศการ และการแสดง/การละเล่นศิลปวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจังหวัดพิจิตรร่วมกิจกรรม  ณ  บริเวณศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังเก่า)

นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง  หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร  สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร  เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย พร้อมกล่าวว่าวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ทั้ง 10 ชาติพันธ์นั้น การดำเนินชีวิตของเขาก็ทำการเกษตร ซึ่งตนเองเห็นว่าสามารถเชื่อมโยงให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงวัฒนธรรมจะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มชาติพันธุ์จากการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มให้กับนักท่องเที่ยวต่อไป

** ข้อมูลภาพข่าว : นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร