สำนักงาน ปปส. ภาค 2 จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชน ภาคตะวันออกเพื่อรณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติด

Spread the love

เมื่อเวลา 09.00 น วันที่ 14 กุมพาพันธ์ 2561 ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี “ นายไกรเลิศ ดาวเรือง ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย สำนักงาน ปปส.เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชน ภาคตะวันออกเพื่อรณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี นครราชสีมา และสระบุรี

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออก ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการ มีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดความตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดตามแนวทางแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคประชาชน องค์กรภาคเอกชน และสื่อมวลชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 34 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์ ผู้แทนสื่อวิทยุชุมชน สื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และสื่อโทรทัศน์ท้องถิ่น

** ข้อมูลภาพข่าว ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ปปส.ภาค 2 /  กองบรรณาธิการข่าว รายงาน