กระบี่  ผู้ว่าฯ ตรวจติดตามพัฒนาประตูท่าเทียบเรือสู่จังหวัดกระบี่        

Spread the love

 

 

 

วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ. ห้องประชุมรับรองบริษัทส่งเสริมทรานเซอร์วิส พันตำรวจโทหม่อมหลวง  กิติบดี  ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  ประธานคณะตรวจติดตามการดำเนินงานการพัฒนาการให้บริการ ณ ประตูสู่จังหวัดกระบี่  พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์  เผือกผ่อง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่   นาวาตรีชัยศิริ  ขุนดำ  เจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ นายกิตติชัย  เอ่งฉ้วน  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ขนส่งจังหวัดกระบี่  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่หน่วยงานภาคที่เกี่ยวข้อง โดยทีผู้แทนบริษัททางเสริมทรานเซอร์วิส นำเสนอแนวทางการพัฒนาท่าเทียบแพขนานยนต์    ร่วมหารือทิศทางพัฒนาประตูสู่จังหวัดกระบี่  วัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ณ ประตูสู่จังหวัดกระบี่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะทำงานร่วมตรวจติดตามเพื่อรับทราบผลตามนโยบายจังหวัดกระบี่ เน้น 4 ประเด็น ความสะดวก  ความสะอาด  ความปลอดภัย  การเป็นเจ้าบ้านที่ดี   4 ประตู  (ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดกระบี่ ประตูที่ 1.  ประตูที่  2 ท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยว สถานีขนส่งจังหวัดกระบี่ การปรับปรุงภูมิทัศน์โดย แขวงทางหลวงกระบี่ และมาเพื่อรับทราบอุปสรรคและปัญหาในการแก้ไขเพื่อต่อยอดการพัฒนา

โดยผู้ว่าฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน นำเสนออุปสรรคปัญหาในการพัฒนาท่าเทียบแพขนานยนตร์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี ในฐานะเจ้าของพื้นที่ สำหรับบริษัทเองดูแลในด้านแพขนานยนต์ซึ่งขณะนี้อยู่ทั้งหมด 7 ลำ  เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว โดยมีข้อเสนอแนะ  ให้มีการปรับปรุงท่าเทียบเรือให้ทันสมัย ซึ่งได้ออกแบบอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวให้ครบวงจร โดยมีนายสมบูรณ์ เต็มชื่น นายอำเภอเกาะลันตา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน นำเสนอแนวทางพัฒนาคุณภาพกาให้บริการ ณ ท่าเทียบเรือตำบลศาลาด่าน  สำหรับในวันพรุ่งนี้ (14 ก.พ. 60 ) คณะทำงานมีกำหนดออกจรวจเยี่ยม ท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี ณ ท่าเทียบคลองจิหลาด อำเภอเมืองกระบี่ ในเวลา 13.30 น. สำหรับท่าเรือทั้งจังหวัดกระบี่มีอยู่ 15 ท่า  และเลือกพัฒนาปรับปรุง ท่าเทียบเรือคลองจิหลาดเป็นท่าเรือนำร่อง

** ข้อมูลภาพข่าว / ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน