พะเยา  ผอ.เขตประถมศึกษาแจงผู้ปกครองกรณีเด็กพิการ

Spread the love

 

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การประถมศึกษา เขต 2 แจงผู้ปกครองเด็กนักเรียน  22 คนที่ทางโรงเรียนบ้านจุน ตำบลจุน จังหวัดพะเยา ที่ถูกคัดกรองเป็นเด็กพิการตามการคัดกรองของโรงเรียน เพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กได้เรียนรู้เพิ่มเติมที่ดีขึ้น หลังผู้ปกครองถือว่าเป็นการตราบาปให้นักเรียน ซึ่งขณะนี้ทางเขตพื้นที่การประถมได้ถอนรายชื่ออกจากการเป็นผู้พิการตามที่ผู้ปกครองร้องขอแล้วและจะไม่เป็นการตราบาปให้กับนักเรียนตามที่ผู้ปกครองเข้าใจ

นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมเขต 2 จังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายถวัลย์ ส่องสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ต้องเข้าทำการชี้แจงให้กับผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนโรงเรียนบ้านจุน ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา หลังผู้ปกครองผู้ปกครองยังเกิดความสงสัยในการที่นำรายชื่อบุตรหลาน บรรจุเข้าในรายชื่อผู้พิการ จนทำให้ผู้ปกครองต้องออกมาเรียกร้อง ให้ทางโรงเรียนทำการถอนรายชื่อเด็กทั้งหมดออกจากบัญชีเด็กพิการ ซึ่งล่าสุดทางเขตพื้นที่ประถมศึกษาเขต 2 พะเยา ได้มีการถอนรายชื่อออกตามที่ผู้ปกครองร้องขอ แต่ผู้ปกครองยังติดใจในความที่ไม่โปร่งใสในการดำเนินการของครูผู้รับผิดชอบ จนต้องเรียกร้องให้ครูที่รับผิดชอบออกมาชี้แจง

ล่าสุดในช่วงบ่ายวันนี้ทางพื้นที่เขตการประถมศึกษาเขต 2 และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจุน ต้องนำครูที่รับผิดชอบเข้าชี้แจงกับชาวบ้าน โดยระบุว่า  การคัดกรองเด็กพิการดังกล่าวได้ทำตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องมีการคัดกรองเด็ก เพื่อให้การศึกษาที่ต้องทัดเทียมกัน โดยเด็กพิการที่ได้รับการคัดกรองทางโรงเรียนก็ได้มีการสอนเสริมเพื่อเพิ่มเติมให้เด็กได้เรียนรู้เพื่อที่จะทำให้มีการพัฒนาให้เท่าเทียมกัน ซึ่งไม่ได้เป็นการตราบาปให้กับนักเรียนตามที่ผู้ปกครองเข้าใจ ซึ่งถ้าหากเด็กมีการพัฒนาการเรียนรู้เท่ากับเด็กปกติทั่วไปก็จะมีการคัดกรองรายชื่อถอนออกจากการเป็นผู้พิการ ซึ่งในขณะนี้ทางเขตพื้นที่การศึกษาก็ได้ดำเนินการตามที่ผู้ปกครองร้องขอว่าให้ถอนรายชื่อจากการเป็นผู้พิการ ก็ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนในส่วนที่ผู้ปกครองไม่สบายใจในการที่ทางโรงเรียนไม่ได้มีการบอกกล่าวนั้น เป็นเพียงการคัดกรองภายในโรงเรียนเพื่อจะเข้าทำการเสริมทักษะให้กับนักเรียนเพิ่มเติมเท่านั้นเอง ซึ่งในวันนี้ได้นำครูผู้รับผิดชอบเข้าชี้แจง เพื่อให้ผู้ปกครองได้เกิดความสบายใจ

** ปัณณวิชญ์ อยู่ดี / พะเยา รายงาน