ประจวบคีรีขันธ์ : มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก มอบถุงพระราชทานให้กับชาวบ้าน อ.กุยบุรี ที่ประสบภัยน้ำท่วมและผู้สูงอายุ

Spread the love

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอกุยบุรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ผู้แทนของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบให้แก่ราษฎรที่ ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอกุยบุรี จ.ประจวบฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากในระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ทำให้เกิดเหตุอุทกภัยในหลายตำบลของอำเภอกุยบุรี  ทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน สิ่งสาธารณประโยชน์ และพืชผลทางการเกษตร โดยมีนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ และ นางนิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบฯ พร้อมนายชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอกุยบุรี และทหาร ร่วมนำสิ่งของพระราชทานมอบให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว

จากกรณีที่อำเภอกุยบุรีได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในวันที่ 2 -3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทำให้นำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน พืชผลทางการเกษตร และถนน ได้รับความเสียหายในหลายตำบล ซึ่งทางอำเภอกุยบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละตำบลได้เร่งสำรวจความเสียหายและหาทางเยียวยาเบื้องต้น และเตรียมพร้อมรับมือและหาทางป้องกันน้ำท่วมในระยะยาวต่อไป

ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ ผู้แทนของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานมามอบให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและผู้สูงอายุ ในพื้นอำเภอกุยบุรี ทั้งหมดจำนวน 1,000 ชุด โดยมี นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบฯ และนายอำเภอกุยบุรี ร่วมในการมอบถุงยังชีพพระราชทานในครั้งนี้ด้วย

** ข้อมูลภาพข่าว พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา รายงาน