พะเยา  ตักบาตรพระอุปคุต ประเพณีเป็งปุ๊ด ตักบาตรเที่ยงคืน

Spread the love

เมื่อวันที่30 ม.ค.61 เวลา 24.00 น. วิหารวัดลี ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา พระวิมลญาณมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เจ้าอาวาสวัดลี พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศร่วมงาน ประเพณีตักบาตรพระอุปคุตหรือตักบาตรเที่ยงคืน หรือพิธีตักบาตรเป็งปุ๊ด เป็นประเพณีของทางภาคเหนือ ในทุกปีที่มีวันขึ้น ๑๕ ค่ำที่ตรงกับวันพุธ โดยไม่เจาะจงว่าต้องอยู่ในเดือนใด พระภิกษุสามเณรจะออกบิณฑบาตในตอนเที่ยงคืน จะตักบาตรคืนวันอังคารหลังเวลา 24.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เข้าสู่วันพุธ

สำหรับประวัติความเป็นมาของประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนนี้ เป็นของภาคเหนือมีความเชื่อว่า พระอุปคุตซึ่งเป็นภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์อุปัชฌาย์ เมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว ได้เสด็จลงไปจำศีลภาวนาอยู่ ณ สะดือทะเล ในรอบ ๑ ปีจะขึ้นมาโปรดชาวบ้านก่อนเวลารุ่งอรุณ  จึงพากันเตรียมอาหารไว้ใส่บาตรพระอุปคุต โดยมีความเชื่อว่า หากผู้ใดได้ทำบุญตักบาตรพระอุปคุตแล้วจะได้บุญใหญ่หลวง เกิดโชคลาภ และความเป็นสิริมงคลในชีวิต คติความเชื่อนี้จึงทำให้พุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน

** ปัณณวิญช์ อยู่ดี / รายงาน