ลพบุรี ชาวบ้านพร้อมใจ แต่งไทยสายย่อ ได้ทั้งสุขภาพและประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี   2561

Spread the love

 

วันที่ 31  มกราคม 2561  เวลา 16.00 น. นายผดุงศักดิ์  หาญปรีชาสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ชาวลพบุรีพร้อมใจ  แต่งไทยสายย่อ”  ณ  ลานอเนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี    เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ  บุคลากร   นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มอายุ       ได้ออกกำลังกายอย่างพร้อมเพรียงและทั่วถึง     เป็นการสร้างสุขภาพที่ดี  ลดความเครียดและเพิ่มพลังในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนทุกเพศทุกวัยและทุกกลุ่มอายุ    อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 18 กุมภาพันธ์ 2561  ที่จะถึงนี้     โดยได้ผนวกกิจกรรมการแต่งไทยกับการออกกำลังกายเข้าได้ด้วยกันเพื่อสร้างการเรียนรู้     และสืบสานประเพณีไทยให้เข้ากับเหตุการณ์ในสมัยปัจจุบัน    ซึ่งจังหวัดลพบุรีได้จัดกิจกรรมรณรงค์แต่งไทยทั้งเมืองตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561  เพื่อเป็นการสร้างเอกลักษณ์ของจังหวัดฯ   อีกทั้ง  สืบสานวัฒนธรรมการแต่งไทยโดยใช้ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองจังหวัดลพบุรี

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ได้แก่ข้าราชการ  ประชาชน  นักเรียนนักศึกษาจำนวนประมาณ 1,000 คน  ต่างแต่งกายในชุดไทยประยุกต์ในรูปแบบต่างๆ ที่มีความสวยงาม ร่วมออกกำลังกายด้วยความสนุกสนาน

** ข้อมูลภาพข่าว / กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี รายงาน