นครนายก – เปิดงานแสดงสินค้าเกษตร SMEs “นครนายกแฟร์ 2018 “

Spread the love

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 30 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา  บริเวณลานเอนกประสงค์บิ๊กวัน 2 อ.เมือง จ.นครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการเปิดงาน โดยมีนายนิพนธ์ วรณภักดี พาณิชย์จังหวัดนครนายกพร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน สื่อมวลชนตลอดจนพี่น้องประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร SMEs นครนายกแฟร์ 2018 ในครั้งนี้

นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่า ฯ กล่าวว่าโครงการแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร SMEs ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ” นครนายกแฟร์ 2018 ” นั้นได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการด้านอาหารจากทั่วภูมิภาคของประเทศไทย รวมถึงผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP นับเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประการ  สินค้าที่มีศักภาพของจังหวัดนครนายกและจังหวัดอื่นๆจากทั่วประเทศ ให้เป็นที่รุ้จักแพ่รหลายอย่างมากยิ่งขึ้น

นายนิพนธ์ วรรณภักดี ยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อขยายตลาดสินค้าและบริการสร้างสินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และยังจัดให้มีการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าโดยรวมและกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและจังหวัด อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด สำหรับคูหาจำหน่ายสินค้าในงานนี้มีทั้งหมด 168 คูหา ซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าอาหารของจังหวัดนครนายก การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า GI มะยงชิด – มะปรางหวานนครนายกรวมไปถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ อีกด้วย

**อำพล เทียนงาม ภาพ/ข่าว