เลขาธิการ กช.รับมอบสื่อห้อง เรียนภาษาจีนระบบดิจิทัลซินหัวส่งต่อโรงเรียนเอกชนที่ผ่านการคัดเลือกฯ!!แชร์ข่าวนี้

“เลขาธิการ กช.รับมอบสื่อห้อง เรียนภาษาจีนระบบดิจิทัลซินหัวส่งต่อโรงเรียนเอกชนที่ผ่านการคัดเลือกฯ!!

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดร. อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)เป็นประธานในการรับมอบสื่อห้อง เรียนภาษาจีนระบบดิจิทัลซินหัว ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคาร สช. โดยมี นายประสิทธิ์ ทองทิตย์เจริญ ประธานศูนย์แลกเปลี่ยนการศึกษาไทย – จีน นางรัตติยา ธานี ผอ.กลุ่มงานนโยบายพิเศษ ผู้แทนโรงเรียนเอกชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับสื่อห้องเรียนภาษาจีนระบบดิจิทัลซินหัว เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

ดร.อรรถพล กล่าวว่า ศูนย์แลกเปลี่ยนการศึกษาไทย – จีนและบริษัทสื่อการสอนภาษาจีนระบบดิจิทัลซินหัวได้จัดทำโครงการมอบสื่อห้องเรียนภาษาจีนระบบดิจิทัลซินหัวขึ้น โดยมีวัตถุประ สงค์เพื่อมอบสื่อการสอนภาษาจีนให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 20 โรง ซึ่งสื่อการสอนภาษาจีนประกอบด้วยหนังสือเรียนชุด “ภาษาจีนง่าย (Easy Chinese)” และสื่อการสอนชุด “สุขสันต์เทศกาลจีน (Happy Chinese Festival)” เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการสอนภาษาจีนของโรงเรียนเอกชนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีระบบการวัดระดับความรู้ที่ชัดเจน และกระตุ้นความกระตือรือร้นของนักเรียนในการเรียนภาษาจีน ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)จึงได้ประชาสัมพันธ์โครงการมอบสื่อห้องเรียนภาษาจีนระบบดิจิทัลซินหัวให้โรงเรียนเอกชนในกำกับทราบ และได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งบัดนี้การพิจารณาได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ โรงเรียนอรรถวิทย์ โรงเรียนมันตานุสรณ์ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว โรงเรียนเมตตาวิทยา โรงเรียนเสรีศึกษา โรงเรียนหัวเฉียว โรงเรียนเก้งเต๊ก โรงเรียนวานิชวิทยา โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ โรงเรียนมารีวิทยา โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา โรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ โรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา โรงเรียนเหลียนหัว โรงเรียนอนุบาลปราณี โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา ซึ่งทั้ง 20 โรงเรียนได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฯ เพื่อนำสื่อการเรียนการสอนกลับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไป

ต้องขอขอบคุณศูนย์แลกเปลี่ยนการศึกษาไทย – จีนและบริษัทสื่อการสอนภาษาจีนระบบดิจิทัลซินหัวได้จัดทำโครงการดีๆ แบบนี้ เพื่อนำมาแบ่งปันให้เด็กไทยได้เรียนรู้ คาดว่าจะเห็นความก้าวหน้าในการดำเนินการของห้องเรียนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนในอนาคต และให้เป็นห้องเรียนภาษาจีนที่มีการใช้สื่อการเรียนการสอนนี้อย่างจริงจัง และเป็นต้นแบบของห้องเรียนภาษาจีนอีกด้วย ดร.อรรถพล กล่าวทิ้งท้าย!!

#กรรณิกา พันธ์คลอง : ข่าว
ฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์ : ภาพ
ประชาสัมพันธ์ สช.!!