ประจวบคีรีขันธ์-สาธารณสุขจังหวัดชี้ส่งผลดีการท่องเที่ยว หลัง ศคบ.ปรับเป็นพื้นที่โซนสีเขียวแชร์ข่าวนี้

ภาพ-ข่าว สุรยุทธ ยงชัยยุทธ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ศบค. ได้พิจารณาปรับเขตพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั่วประเทศ โดย จ.ประจวบฯ ปรับเป็นโซนสีเขียว 54 จังหวัดพื้นที่เฝ้าระวัง จากเดิมอยู่ในโซนสีเหลืองพื้นที่จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสูง จากนั้นจังหวัดจะประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และให้ผู้ประกอบกิจการต่างๆ ถือปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข สำหรับการปรับเป็นพื้นที่โซนสีเขียว ถือว่าส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แต่ต้องเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าที่ผ่านมาตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อนานกว่า 1 เดือนแล้ว โดยคาดว่าหลังจากนี้ จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

นายแพทย์สุริยะ กล่าวว่า กรณีวัคซีนโควิด 19 ที่รัฐบาลไทยสั่งซื้อจากต่างประเทศ จะเริ่มมีการขนส่งมายังประเทศไทยล็อตแรก 2 แสนโด๊ส ในส่วนของ จ.ประจวบฯ คาดว่าจะได้รับวัคซีนเพื่อบริการฉีดให้กับประชาชนในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 เบื้องต้น สสจ.ได้สำรวจกลุ่มประชาชนที่จะได้รับวัคซีนไว้แล้ว

/////////////////////////////// ///