เพชรบุรี-กลุ่มคนเพชรเปิดเวทีSAVE แก่งกระจาน ป่าของโลก เพื่อคนทั้งโลก **บรรณรต รายงาน**แชร์ข่าวนี้

วันที่ 22 ก.พ.64  ที่ สวท. อ.เมือง จ.เพชรบุรี    นส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพชรบุรี   พร้อมด้วย  นายอาคเนย์  กายสอน ประธานชมรมSTRONGจังหวัดเพชรบุรี (นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม)   นายสุรพล  นาคนคร ประธานองค์กรอนาคตเพชรบุรี      นายเกียรติศักดิ์  กล่อมสกุล กลุ่มดูนกเพชรบุรี เครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำเพชร และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันเปิดเวทีชาวบ้านSAVE แก่งกระจาน ป่าของโลกเพื่อคนทั้งโลก

โดยมีมีพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมฟังและแสดงความคิดเห็นประมาณ 300 คน และต่อจากนี้คณะดังกล่าวจะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล และที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคัดค้านที่มีการเซ็นต์ บันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าว เพราะเป็นบันทึกข้อตกลงที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย และจะฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อให้มีคำสั่งเพิกถอนบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

โดยก่อนหน้านี้แกนนำเครือข่าย SAVE แก่งกระจาน ได้ร้องเรียนไปที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้ไต่สวนการแอบอ้างเป็นตัวแทนรัฐบาลไปร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว และมีการกระทำที่ละเมิดคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่พิพากษาไม่อนุญาตให้ชาวกะหร่างกลับไปอยู่ที่บางกลอยบน-ใจแผ่นดิน เพราะไม่ใช่ชุมชนดั้งเดิมและเป็นพื้นที่ที่ถูกละเมิดมาตรา 16 แห่งพรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504และพ.ศ.2562 โดยถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวเพชรบุรีที่บุกรุกป่าแก่งกระจานอีกด้วย อีกทั้งจะร้องให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ไต่สวนฉุกเฉินการกระทำที่ผิดกฎหมายในการแอบอ้างเป็นตัวแทนรัฐบาล สั่งการให้ละเว้นการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทำความผิดต่อกฎหมายป่าไม้และอุทยานแห่งชาติ

///////////////////////////////////////////////

บรรณรต รายงาน