สระบุรี+-สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จัดเสวนา ตามรอยเสด็จพระมหากษัตริย์นมัสการรอยพระพุทธบาท **ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ รายงาน**แชร์ข่าวนี้

วันที่ 22 ก.พ.64 ณ หอประชุมวัดพระพุทธบาท วรมหาวิหาร พระครูศรีวรกิจจารักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท ราชวรวิหาร มีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธาน โดยมี ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล  นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี กล่าววัตถุประสงค์ ตามที่สมาคมส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี จัดเสวนาเรื่อง “ตามรอยเสด็จพระมหากษัตริย์นมัสการรอยพระพุทธบาท” เพื่อรับฟังข้อมูลวิชาการทางประวัติศาสตร์ เรื่องเล่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏในพื้นที่อำเภอพระพุทธบาท และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงที่แสดงถึงร่องรอยประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็น และเสนอ แนะแนวเกี่ยวกับหน่วยงานราชการ ระดับจังหวัดระดับอำเภอ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ผู้นำชุมชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วม รวบรวมข้อมูลสำหรับการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับวัดพระพุทธบาทราชวรวิหาร  ซึ่งวันนี้ มีการร่วมมือจากทุกภาคส่วน เข้ามารับฟัง และให้ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอำเภอพุทธบาท และพื้นที่ใกล้เคียงในนามของจังหวัดสระบุรีซึ่งรอยพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเป็นปูชนียะสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย เพื่อสร้างขึ้นอุทิศถวายแด่พระพุทธเจ้า ตามความเชื่อว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ เสด็จประทับรอยเท้าไว้ด้วยพระองค์เอง ณ เชิงเขาสุวรรณบรรพต

จังหวัดสระบุรีคือปูชนียะสถานที่สำคัญยิ่งนับตั้งแต่พรานบุญได้ค้นพบร่องรอยพระพุทธบาท เมื่อปี 2167 สมัยรัชกาลพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์และเจ้านายพระองค์ต่างๆ ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เป็นราชธานี จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ได้เสด็จ กราบนมัสการรอยพระพุทธบาทมาโดยตลอดปู่ย่าตาทวดเชื่อกันว่าใครมีโอกาสได้มานมัสการรอยพระพุทธบาทถึง 7 ครั้งตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์เพราะสมัยก่อนการเดินทางลำบากมากต้องใช้เวลา 3 วัน ในการเดินทางทั้งทางบก และทางน้ำนิราศพระบาท ดังนิราชสุนทรภู่ เสด็จพระเจ้าปฐมวง 12 ค่ำเดือน 3 ปี 2350 นมัสการรอยพระพุทธบาทตรงกับวันมาฆบูชาในครั้งนี้มีนางสาวพิมพ์นารา กิจประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี กรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่3  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสาวอลิสา ขาวพลับ นักโบราณคดีปฏิบัติการ สำนักศิลปากรที่3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากร

/////////////////////////////////////////////////////

ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ รายงาน