ปราจีนบุรี ตัวแทนนักเรียนศึกษาดูงานฟาร์มกระเฉดชะลูดน้ำ( คลิป )** ธนปกรณ์ วิศวามิตร รายงานแชร์ข่าวนี้

ปราจีนบุรี ตัวแทนนักเรียนศึกษาดูงานฟาร์มกระเฉดชะลูดน้ำ

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง เข้าเยี่ยมชมฟาร์มกระเฉดชะลูดน้ำกบินทร์รีสอร์ต โดยมี คุณ รวิสรา  ชุมทองกูล เจ้าของฟาร์มให้การต้อนรับ เพื่อนำความรู้และขบวนการเพราะเลี้ยง การแปรรูปผักกระเฉดผักพื้นบ้านที่กำลังได้รับความนิยมในผู้บริโภค ซึ่งนอกจากผักกระเฉดจะอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้ว ในด้านเศรษฐกิจ นับว่า กระเฉดชะลูดน้ำยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถทำรายได้มาสู่เกษตรกรใน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ปีหนึ่งๆ เป็นจำนวนมาก ที่สำคัญกระเฉดชะลูดน้ำยังมีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักอำเภอกบินทร์มากยิ่งขึ้นเนื่องจากกระเฉดชะลูดน้ำมีการปลูกเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งนับว่าเป็นความภูมิใจของชาวอำเภอกบินทร์บุรีที่บรรพชนได้นำเอาภูมิปัญญาที่ไม่มีในตำราเล่มไหนมาสร้างอาชีพสร้างชื่อเสียงจนมีการกล่าวว่า ถ้ามากบินทร์ไม่ได้กินผักกระเฉดชะลูดน้ำเหมือนยังมาไม่ถึงกบินทร์

ซึ่งการที่ตัวแทนนักเรียนจาก รร.ปราจิณราษฏรอำรุง เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาวิธีการทำกระเฉดชะลูดน้ำในครั้งนี้ นอกจากจะได้นำความรู้ที่ได้ทดลองทำไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มที่สนใจแล้วยังจะทำให้เด็กๆเหล่านี้เข้าใจเกษตรกรว่ามีความหมายและสำคัญต่อการผลิตอาหารเช่นไร โดยที่วันนี้ ทางคุณรวิสรา ได้สาธิตการแปรรูปกระเฉดเป็นเมนูต่างไปทั้ง ยำกระเฉดชะลูดน้ำหมูกรอบ ตำส้มผักกระเฉด และที่ขาดไม่ได้เพราะถือว่าเป็นเมนูยอดฮิตคือ กระเฉดไฟแดง นอกจากจะให้ความรู้การปลูก ดารทำกระเฉดชะลูดน้ำเหมือนการเอาชระธรรมชาติแล้ว เด็กไปยังมีความสนุกสนานที่ได้ทดลองทำอาหารจากดระเฉดชะลูดน้ำที่คุณรวิสรา ได้เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ทำและเรียนรู้อย่างเต็มที่และเต็มใจอย่างไม่ปิดบังทั้งนี้เพื่อให้เด็กๆและเยาวชนตัวแทนจาก รร.ปราจิณราษฏรอำรุง ได้เก็บเกี่ยวความรู้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด

** ธนปกรณ์ วิศวามิตร กองบรรณาธิการข่าว รายงาน