สระแก้ว-ปกครองตำบลโคกสูงบูรณาการตั้งจุดสกัดของผิดกฎหมายลักลอบเข้าตามแนวชายแดนแชร์ข่าวนี้

สระแก้ว-ปกครองตำบลโคกสูงบูรณาการตั้งจุดสกัดของผิดกฎหมายลักลอบเข้าตามแนวชายแดน
*****เมื่อคืนของ วันนี้ 26 มค.64 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.ถึงเวลา 21.00 น.การนำโดยนายจิตต์ประสงค์ เพ็ชรจิตต์ กำนันตำบลโคกสูง นำผู้ใหญ่บ้าน และผู้ปกครองท้องที่ ม.2 ม.3ม.6 ม.10 ม.11.ร่วมกับ ชรบ.ตั้งจุดตรวจเคลื่อนที่ ที่ทางเข้าปราสาทสด๊กก๊อกธม เพื่อตรวจสิ่งผิดกฎหมายต่างๆพร้อมตรวจยานพาหนะต่างไม่พบสิ่งที่ผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่รับผิดตลอดแรงงานต่างด้าว เข้าเมืองผิดกฎหมายแพร่เชื้อโควิด19
*****นายจิตต์ประสงค์ เพ็ชรจิตต์ กำนันตำบลโคกสูง กล่าวว่า ตามที่ปรากฏข่าวสารว่าเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดนปล่อยปะละเลยให้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศ มีการจ่ายเงินค่าหัว จนทำให้แรงงานที่เข้ามาเป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้านนายอำเภอโคกสูง ได้สั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังและสกัดกั้นการลักลอบเดินทางเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณพื้นที่ชายแดน โดยแบ่งพื้นที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองในพื้นที่ชายแดนด้านตำบลโคกสูง ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในตำบลโคกสูง ได้ประสานการปฏิบัติ วางมาตรการร่วมกับฝ่ายปกครอง อส.อำเภอ ในพื้นที่ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตาม ให้เข้มงวดและควบคุมการลักลอบเข้าประเทศ โดยตั้งเครื่องกีดขวาง เพิ่มการลาดตระเวนตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นป้องกันมิให้มีการลักลอบเดินทางเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณพื้นที่ชายแดน หากพบการลักลอบเข้าประเทศ ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อเป็นการป้องปรามต่อไป
***ภาพ/กำนันตำบลโคกสูง/ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน